วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมการเรียนรู้ของ กลุ่ม 101 20/11/55

ในการเรียนในวันนี้ 

- อ. ให้ไปศึกษาใน google plus ว่าในนั้นมีงานออกเเบบเกี่ยวกับตัวอักษรหรือว่าเทคนิค
ตัวการออกเเบบตัวอักษรอย่างไรบ้าง ให้ลองไปศึกษาดู
- ให้ตีความหมายของคำว่า 
Typepography Character ตัวพิมพ์ การพิมพ์ Letter พยัญชนะ วรรณยุกต์
ว่าเเต่หละคำมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง 
- http://www.matralaw.com/ ส่วนเว็บนี้ อาจารย์ให้ เข้าไปศึกษาดูว่า มันคืออะไรมันเกี่ยว
กับอะไร
- ส่วน Chrome Web store ให้นักศึกษาไปสมัคร เพื่อเอา Barcode เพื่อให้ง่ายต่อการ เผยเเผร่
ข้อมูลข่าวสาร ต่างอย่างได้สะดวกเเละรวดเร็ว
- www.fonts.com นี้ให้นักศึกษา ไปศึกษาของ Font ต่าง หรือบทความ ที่เกี่ยวกับตัวอักษร
เพราะเว็บนี้ เป็นเว็บที่มีคุณภาพ
-งานที่ได้รับ คือ Design ทำในโปรเเกรม Illustrator ทำเเเนวนอน เป็นภาษาอังกฤษ1หน้า 
ภาษาไทย1หน้า