วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ความหมายของ Font

Font คืออะไร

   Font เป็นหลุ่มตัวอักษรข้อมูลที่พิมพ์ได้ หรือเเสดงผลได้ที่กำหนดเเบบเเละขนาด
ประเภทการออกเเบบสำหรับชุด Font คือ Typeface เเละการเเปรผันองการออกเพื่อ
สร้างเป็น Typeface family เช่น Helvetica เป็น Typeface family, Helvetica เป็น Typeface
เเละ Helvetica italic 10-piont คือ font ในทางปฏิบัติ font เเละ typefaceใช้โดยไม่เน้น
ความเเม่นยำ outline font เป็น ซอฟเเวร์ typeface ที่ สามารถสร้างช่วงขนาดของฟอนต์
bitmap font ที่นิยมมาก 2 โปรเเกรมปัจจุบัน คือ true type เเละ adobe's type 1 โดยฟอนต์
true type มากับระบบการ Windows เเละ Macintosh ส่วน type 1 เป็นมาตรฐาน outline
font (ISO 9541) ทั้งฟอนต์ true type เเละ type 1 สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ adobe's
postscript (ถึงเเม้ว่า) adobe พูดว่าฟอนต์ type 1 สามารถใช้ได้เต็มที่ภาษา post script

ที่มา : widebase.net